Nije Mika Aleksić vernik već zver! (ne stavljajte mu voštanicu u ruke)

Čemu to bedno potenciranje da je ta zver od Mike Aleksića te strašne “časove” glume počinjao sa Očenaš, a tokom istih decu “trovao” crkvenim, odnosno, duhovnim pesmama?!

Zašto to činite, mizernici?!

Nije zver dovoljno zver ako se ne protne da je pride bio i verujući čovek?!

Da nije te hadovske pasjaluke možda činio u ime crkve i vere?!

Ne sumnjam da ćete u danima pred nama otkriti i kako je ikonopisao, verovatno go i u nekakvoj bolesnoj ekstazi?

Zver je to!

Umobolna i jadna prikaza koja se mogla ogrnuti kakvom skrojenom rizom, pa čini li ga to monahom ili je tek vrata svojeg pakla pokušavao da maskira rajskim dverima?!

Sram vas bilo šta činite, voljno ili nevoljno, no ubeđen sam da odlično znate šta radite, mizerne budale!

Sudite zveri delom mu presuđujući kroz crkvu i veru!

To je đavolja pogan i taj sa presvetim svetosavljem ima jednako koliko su imali i oni što su ’45. ubijali Boga u ime nove “vere”!

Da su tom monstrumu šta značili Očenaš i pevnička blagodat pred sobom bi video anđele a ne plen, no…

Ipak, zgodno zvuči u ove pogane dane lomljenja raspeća podvući negde kako nema zla bez “sasluženja” crkve jer, avaj, nema zveri do verskoga fanatika jel da?

Rekoh, đavolja pogan je to, a đavolu je najlakše sakriti se iza krsta, no nije svaki krst- raspeće baš kao što nije ni svaki čovek pod ikonom- svetac!

I pod kamilavkom ima ludih glava ali nije zbog toga kamilavka nokšir…

No, zaludu raspinjete- raspeća, nisu to tek dve daske prikovane već živa ljubav raskrilaćena!

Pre ćete ruke salomiti negoli raspeće.

Moglo je to čudovište da se igra i pričesti, ispovesti, da služi tobožnje “liturgije”, mogao je kamenom na kamenu da nadvisi Dečane, no nije brdo kamenja- manastir!

Može zver da se ušunja u crkvu, pritaji i umiri pod freskama, no to je i dalje zver a crkva mu nije ni dom ni zbeg!

Mogla je ta zver, očigledno, šta god je htela jer su je čuvale neke zveri nalik njemu, ne sumnjam u to, ali ga vera tajila nije jer taj sa premilim pravoslavljem nema baš ništa!

Prezreo je taj sve što pravoslavlje jeste- otuda pred sobom i nije video anđele već plen!

I zbog toga vas molim, preklinjem, ne pokušavajte zveri da stavite voštanicu u ruke, jer dubine tog mraka ognjem zla gore!

Nije taj nosio svoj krst, već sebe ko prokletstvo i kaznu najstrašniju.

Piše: Mihailo Medenica
Izvor: Dva u jedan

1 thought on “Nije Mika Aleksić vernik već zver! (ne stavljajte mu voštanicu u ruke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *