18.3 C
Belgrade
20. Marta 2023.
Politika

RAT: Dačić udario na Vučića, POSLAO PORUKU KOJA SE NEĆE SVIDETI VUČIĆU, OVO JE KRAJ NJIHOVE SARADNJE

Pred­sed­nik So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je Ivi­ca Da­čić iz­ja­vio je ju­če da će bi­ti na­rod­ni pre­mi­jer jer go­vo­ri na­rod­nim je­zi­kom i na­rod­ni je čo­vek. On je to po­ru­čio na ju­če­ra­šnjem pred­iz­bor­nom sku­pu ko­a­li­ci­je So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je, Je­din­stve­ne Sr­bi­je i Ze­le­nih Sr­bi­je u Srem­či­ci.

Obra­ća­ju­ći se oku­plje­ni­ma Da­čić je re­kao da oni zna­ju ko je on i, ka­ko je u ša­li re­kao, zna­ju da „ne uzi­ma lju­di­ma no­vac iz dže­pa ne­go reč iz usta”. „Za­to što go­vo­rim na­rod­nim je­zi­kom, ja sam na­rod­ni čo­vek i bi­ću na­rod­ni pre­mi­jer”, is­ta­kao je on, pre­no­si Tan­jug.

Izvor: Opozicija na jednom mestu

Pročitajte

EVO KAKO VUČIĆ I SNS KRADU MILIJARDE: Direktna krađa od građana, POTPUNA POBUNA I PRESTANAK PLAĆANJA RAČUNA SLEDI

Urednik

JOVANA JEREMIĆ: Vučić ima m* da do poda! (VIDEO)

Urednik

GAŠIĆ DOBIJA JEDNO OD NAJVAŽNIH MESTA: Skandal koji je uzdrmao Srbiju, NAPRAVIO SKANDAL U OVOJ OBLASTI

Urednik